۱۴۰۳/۰۳/۰۶

دوره های مقدماتی و مبتدی پاراموتور-ورزشهای هوایی-تهران-۱۴۰۳۱۱۸۱۹۶۵۹۲/۹۸۴۴۹-مشترک

  به پایان رساندن دوره های تئوری و عملی نزد مربی مجاز انجمن بیمه ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی کپی گواهینامه قبلی (به جز سطح مقدماتی )- در صورت درخواست همزمان گواهینامه مقدماتی و مبتدی مبلغ هر دو سطح واریز گردد. سن: ۱۶ سال به بالا ( بااجازه کتبی ولی ) – ۱۸ سال به بالابرای سطح مبتدی

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
 • تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
 • تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
 • برگزار کننده : تهران
 • جنسیت شرکت کنندگان : مشترک
 • استان : تهران
 • شهرستان : تهران
 • هزینه این دوره : ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : تهران
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید